Menu Sluiten

Landbouw Ploeg


Landbouw ploeg

Wat weten we over een landbouw ploeg en landbouwmachines.

De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid of geplant, te keren, te verkruimelen en proper te maken. De basisonderdelen van een ploeg zijn een mes- of schijfkouter, een voorloper, een snede en het rister. Er zijn verschillende typen ploegen al naargelang de grondsoort; bijvoorbeeld zand, leem of klei, of de constructie; één schaar of meerscharig, wentelend of rondgaand.

Een landbouwploeg, ook wel ploeg genoemd, is een essentieel landbouwmachine dat wordt gebruikt om de aarde te keren of los te maken alvorens zaad te planten of te zaaien. Het wordt ook gebruikt om gewasresten te begraven en om te helpen bij de bestrijding van onkruid.

Een ploeg bestaat meestal uit een stalen, ijzeren of houten frame met een scherp blad om de aarde effectief te breken en los te maken. U denkt misschien dat een ploeg alleen helpt bij het omploegen van de grond, maar hij kan veel meer doen. Hij helpt het zaad om het zonlicht te krijgen dat nodig is voor de ontkieming. Als het zonlicht ver weg is, zal het zaad niet ontkiemen.

Deze uitvinding heeft het leven van de boeren gemakkelijker gemaakt door hun werk te vergemakkelijken.

Tegenwoordig vinden de meeste boeren het moeilijk om hun gezin te voeden, vooral als ze in een plaats wonen die ver verwijderd is van de dichtstbijzijnde markt. Maar deze uitvinding, namelijk een landbouwploeg, heeft hen een oplossing voor hun probleem geboden door het ploegen te vergemakkelijken.

Een landbouwploeg is, zoals de naam al zegt, een landbouwwerktuig dat wordt gebruikt om de grond in het landbouwveld om te ploegen. Vroeger werd het land met de hand geploegd. In de 19e eeuw werden echter verschillende machines uitgevonden om het handwerk te verminderen.

Hydraulische verzonken ploeg: Dit is een andere essentiële uitvinding die de meeste boeren heeft geholpen om de productie van hun velden te verhogen.

Vroeger, toen ploegen nog met de hand werden bediend, moesten zij onderweg verschillende obstakels passeren om door de grond te komen.

Tegenwoordig zijn de ploegen echter voorzien van rupsbanden, zodat zij gemakkelijk door de grond kunnen rijden zonder enig obstakel tegen te komen. Anderzijds zorgt de hydraulische wentelploeg ook voor een betere controle van de wentelkop.

Het spreekt voor zich dat een landbouwploeg tegenwoordig een belangrijk werktuig is in de agrarische sector en vooral voor de landbouwer.

Info over landbouw ploeg

Gegevens over Landbouw ploeg

Landbouwploeg

De ploeg is een doorontwikkeling van de hak en het eergetouw ofwel haakploeg, en werd oorspronkelijk getrokken door mensen of lastdieren zoals ossen en paarden. De door de grond schuivende haakploeg woelde de grond slechts open. Een volgende ontwikkeling was het monteren van een keerblad ofwel rister onder de ploegboom die ten slotte werd voorzien van twee wielen aan de voorzijde.

Daarmee was de keerploeg geboren.

Deze rister keert de grond om, zodat de ondergrond boven komt en het oppervlak met onkruiden, wortels en resten van een vorige oogst ondergeploegd worden. Ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en afwatering verbetert en het zaaien en het ontkiemen van het gewas gemakkelijker gaat. Bij het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en het opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die als meststof dienen.

Meer info over landbouw ploeg nu op www.vanhaute-landbouwmachines.be.

Tags

Grondbewerking Ploeg | Herstelling Ploeg | Landbouw Ploeg | Landbouwploeg Oost-vlaanderen | Leveranciers Landbouwploeg | Onderhoud Ploeg | Ploeg |